Welkom op onze site

 "Omzien naar Elkaar in Helmond" (OnE)

 De KBO-afdeling "Stiphout-Warande" merkte dat steeds meer  van haar leden moeite kregen met het aanvragen van voorzieningen. Men wist simpelweg niet de (digitale) weg te vinden voor het aanvragen van allerlei  voorzieningen die al beschikbaar zijn.
Mensen zien soms “door de bomen het bos niet meer”.
Hierdoor weet men niet meer waar men naar toe moet met eventuele vragen of andere problemen waar men mee zit of graag over wil praten. 
Wij willen senioren in Helmond helpen en (zo nodig) begeleiden.

Daarom deze nieuwe initiatiefgroep:     
"OMZIEN NAAR ELKAAR"
LEVENSTESTAMENT

"Omzien naar Elkaar" zit niet met de armen over elkaar. Wij als OnE zijn zeer actief bezig met ondersteuning van de bewoners van Helmond en iedereen kan gebruik maken van onze diensten. Heeft u een vraag of een probleem stel die aan OnE.

Vandaag wil OnE u verder informeren over het LEVENSTESTAMENT en waarom dit levenstestament zo belangrijk is voor alle inwoners van Helmond. Heeft u na het lezen van deze omschrijving nog vragen of bent u geïnteresseerd  dan kunt u contact opnemen met OnE.

lees de tekst verder onder het kopje "Nieuws"

email: omzienhelmond@gmail.com

telefoon: 0687402718

voorzitter: Emmanuel VerlegOmzien naar elkaar in Helmond

"We bevinden ons in een onwerkelijke periode. Een crisis, met een omvang die niemand van ons ooit eerder heeft meegemaakt. Corona treft de hele wereld, en daarmee ook Helmond vol in het hart. 
Maar we zijn ook een stad van veerkracht. Dat blijkt ook wel uit alle hartverwarmende initiatieven die de laatste maanden tot stand zijn gekomen. Zo is de Facebookgroep ‘Coronahulp Helmond’ opgericht. In deze groep bieden mensen aan om bijvoorbeeld boodschappen voor anderen te doen. Maar er is ook een kaartenactie gestart, er worden online bewegingslessen gegeven en de stichting Hart voor Minima heeft voedselpakketten gemaakt voor mensen die wel een steuntje in de rug konden gebruiken. 
Het initiatief van KBO Stiphout-Warande, samen met de andere KBO afdelingen in Helmond, om te zorgen voor contact en verbinding met ouderen is ook zo’n mooi voorbeeld van de samenhorigheid in onze mooie stad. Juist nu is verbinding belangrijker dan ooit. Eenzaamheid moeten we tegengaan. 
Als gemeente ondersteunen we dit soort initiatieven. Maar ook breder in de stad bieden we de helpende hand. Zo hebben we samen met SMO gezorgd voor de opvang van onze dak- en thuislozen, hebben we laptops geregeld voor kinderen die er zelf geen hebben en mocht ik een mobiele ontmoetingsruimte, die ervoor zorgt dat ouderen elkaar kunnen blijven zien, openen.
De crisis slaat diepe wonden, maar laat ook onze veerkracht zien. We houden afstand, maar blijven omzien naar elkaar". 

Elly Blanksma,
Burgemeester gemeente Helmond Privacy en Anonimiteit is bij OnE (Omzien naar Elkaar) zeer belangrijk.


U kunt er op vertrouwen dat wij (OnE) zorgvuldig omgaan met de privacy van mede-inwoners en mogelijke melders. 
Maar wij hopen ook dat kinderen, kleinkinderen, vrienden of buren ons melden als zij problemen signaleren bij mensen in hun omgeving. Deze meldingen komen - via de coördinator - bij onze groep binnen en worden anoniem verwerkt.


De groep OnE werkt met diverse bestaande instanties samen, zoals de Gemeente, WMO, Huisartsen, Zonnebloem, Zorginstellingen en diverse andere  organisaties.