"Omzien Naar Elkaar" in Helmond

Na ons éénjarig bestaan vragen diverse landelijke organisaties onze medewerking voor activiteiten, die ook voor de Helmondse inwoner van belang is. Daarom zijn onze activiteiten uitgebreid met o.a.:


 • Schuldhulpverlening:   Deze hulp wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Helmond of met een particuliere stichting 
 • Mentorschap:  Deze hulp wordt georganiseerd in samenwerking met "Mentorschap Z.O. Brabant" 
 • Nalatingschap Beheer: In samenwerking met DUET Executeurs uit Eindhoven regelen wij een executeur om uw nalatingschap te beheren, zodat uw bezittingen bij overlijden naar uw wensen goed worden afgewerkt.
 • Levensvragen problematiek: In samenwerking met het Centrum voor Levensvragen in Z.O. Brabant kunnen diverse vraagstukken worden besproken zoals 'troost', 'krachtbron', 'motivatie', 'mediatie', 'waarde´ , 'waarom', etc. 
OnE is actief in:

 • Begeleiden bij eenzaamheid
 • Begeleiden van mantelzorgers
 • Begeleiden van zieken en gehandicapten
 • Inschakelen van zorg
 • Inschakelen van voorzieningen voor thuiswonende senioren
 • Financiële problemen
 • Begeleiden bij het opzetten van een levenstestament
 • Begeleiden bij het opzetten van een 'behandelverbod', 'euthanasieverklaring', 'clausule voltooid leven', 'volmachtverlening'
 • Financiële Jaaropgave 
 • Overleg met huisartsen en andere zorgverleners
 • Ziekenhuisbezoek
 • Organiseren contactmomenten
 • Cliëntondersteuning
 • Armoedeplatform